Realitzem els

reconeixements mèdics generals

de forma personalitzada.

La medicina general és el primer nivell d’atenció mèdica. Aquesta especialitat és imprescindible per prevenir, detectar, tractar i fer un seguiment òptim de les malalties cròniques estabilitzades.

A la clínica fem els reconeixements mèdics generals pertinents adaptats al cas de cada pacient per fer els seguiments i controls periòdics necessaris.

Dr. Ignacio Pérez

Medicina General a Terrassa, Centre mèdic Náyade
Medicina General a Terrassa, Centre mèdic Náyade